Oedeemtherapie

Oedeem is een abnormale ophoping van vocht, als gevolg van een verstoord evenwicht tussen aan- en afvoer. Dit uit zich in een gevoel van spanning of stuwing van de huid, een zwaar gevoel en toename van de omvang van het lichaamsdeel.

Lymfoedeem kan ontstaan wanneer er sprake is van een beschadiging of een fout in de aanmaak van het lymfestelsel. De transportcapaciteit van het lymfesysteem is verminderd en het vocht kan niet effectief of voldoende vervoerd en afgevoerd worden. 
Lymfoedeem kan aangeboren zijn (primair lymfoedeem) of verworven als gevolg van een andere aandoening (secundair lymfoedeem). Bekende vormen van secundair lymfoedeem zijn het armlymfoedeem, bij vrouwen na een borstoperatie en okselklierdissectie en beenlymfoedeem na bijvoorbeeld een gynaecologische operatie. Patiënten die na een dergelijke operatie radiotherapie en/of chemotherapie ondergaan, hebben een grotere kans op het ontwikkelen van lymfoedeem. 

 

Neem bij oedeem contact op met huisarts of specialist. Wanneer behandeling gewenst is stelt de oedeemtherapeut een bij jou passend behandelplan op. De therapie richt zich op het verminderen van de omvang van het oedeem, vermijden van complicaties zoals huidproblemen, verbeteren van eventuele functiestoornissen en het leren omgaan met oedeem.